नाम         :    सौजन्य प्रसाद सत्याल
पद          :    स्टेशन म्यानेजर
सम्र्पक  :   ९८५४०४०४१४, ९८४१३८३९४०
जीमेल   :    radioramechhap@gmail.com

नाम      :  शर्मिला बिसुन्के भाबुक
पद        :   समाचार प्रमुख
सम्र्पक : ९८४६६८२८९१
जीमेल   : sarmilbisunkhe630@gmail.com

नाम        :    दिपक तामाङ्ग
पद         :    प्राबिधिक प्रमुख
सम्र्पक  :    ९८४१७४३१७७, ९८४९५३७५४०
जीमेल    :   deepaktamang284@gmail.com